VTA

VTA -Varig tilrettelagt arbeid

 

Ønsker du en tilrettelagt arbeidsplass?                                                  

Varig tilrettelagt arbeid er for deg som har, eller venter på å få uføretrygd.

For arbeidstakere i VTA-tiltaket er hovedfokus i hverdagen arbeid. Arbeid er helsefremmende. Det å ha en arbeidsplass gir tilhørighet, fellesskap og økt livskvalitet. Vi har stort fokus på helse, trivsel og mestring.

Får du en varig tilrettelagt jobb, beholder du din uføretrygd etter folketrygdloven og i tillegg får du oppmøtebonus for de timene du arbeider.

Våre arbeidstakere på VTA utfører arbeid på alle våre interne avdelinger, og for de som ønsker det inngår vi praksisavtaler med ordinære bedrifter.

IFJobb AS har pr.i dag 32 VTA plasser i Rissa og Leksvik.

Ønsker du å søke kontakter du din saksbehandler på NAV som søker deg inn til oss.

Ønsker du mere informasjon om tilbudet, må du gjerne kontakte Fagleder VTA Ann Mari Hamland.                             

Kontaktinfo finner du under ansatte.