Om oss

Vår visjon og verdier

Ifjobb viser veien til egen utvikling.

Ifjobb skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til private og offentlige kunder skal vi bli anerkjent for vår samhandling mellom arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv. 

Vår forretningsidé

Alene er vi ingenting

IFjobb kan ikke utføre vårt oppdrag dersom vi ikke sikrer en tett samhandling med andre offentlige instanser, skoleverk, private bedrifter og lokalsamfunnet for øvrig. Vi er derfor avhengig av at dette fungerer. Vårt mål er i enhver sammenheng at personer skal avklares og støttes inn i riktig arbeid. Arbeid skal først og fremst skje i ordinære virksomheter. Vi skal være en støttespiller for de som trenger tilrettelegging og støtte.

Lokalt næringsliv

Uten et løsningsorientert og positivt lokalt næringsliv klarer ikke vi oppdraget fra NAV. Uten et inkluderende og engasjert lag rundt oss oppnår vi ikke resultater. Vi setter derfor stor pris på våre samarbeidspartnere. Inkludering av personer med redusert arbeidsevne er et satsningsområde for myndighetene. Men de kan ikke få folk i arbeid alene. Vi ønsker derfor å kreditere de som gjør en ekstra innsats med plass på vår sommerfuglliste. Disse bedriftene bidrar til at sommerfuglene utvikles fra egg og larver til vakre sommerfugler som kan fly fritt.

Våre ansatte

Magnar Bremeraunet

Daglig leder

Sølvi B. Brovold

Administrasjonsansvarlig

Ann Mari Hamland

Fagleder VTA og opplæring

Mona Thorsen

Stedsansvarlig Ifjobb Vask

Torunn Tronvik

Veileder Ifjobb Vask

Ida Bjørvik

Veileder Ifjobb Vask

Tone Sjonbotn

Veileder Go 'smak

Elisabeth Myran

Veileder Go 'smak

Magne Myrabakk

Veileder Stasjon

Lisbeth Wanvik

Veileder profilering montasjen

Trine Thorsen

Veileder profilering montasjen

Kent Stoum

Stedsansvarlig Produksjon Leira

Trond Brovold

Veileder Produksjon Leira

Øivind Andre Johansen

Veileder Produksjon Leira

Jannicke Skagstad

Veileder Go 'tid

Chon Skånøy

Veileder Go 'tid

Rune Bredesen

Veileder/Sjåfør

Marianne Åsheim

Fagleder AFT

Tone Merethe Nysæter

Veileder AFT

Trude Tømmerdal Saghaug

Veileder AFT

Eskild Ervik Gundhus

Veileder AFT

Silje Winther

Veileder Go 'tid

Kjell Magne Saghaug

Stedsansvarlig Montasje