AFT

Arbeidsforberedende Trening (AFT)

Har du et ønske om å komme deg ut i jobb eller utdanning, kan AFT være riktig tiltak for deg!

Målgruppen for tiltaket er personer som av ulike årsaker trenger veiledning og støtte til å finne veien mot arbeidslivet.

Tilbudet er individuelt tilpasset, der du får tett oppfølging av en fast veileder gjennom hele prosessen. I samarbeidet legger vi vekt på at du skal finne dine interesser, ressurser og motivasjonsfaktorer som skal bidra til å styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet. Det er DIN egen prosess og tar valg ut fra hva som kjennes riktig for deg og hvilke muligheter som finnes.

Vi tilbyr:

  • Karriereveiledning
  • Interessekartlegging
  • Kompetanse- og ressurskartlegging
  • Styrke din karrierekompetanse
  • Bistå i jobbsøkeprosesser og ansettelser
  • Undervisning og kompetanseheving
  • Gruppeundervisning i ulike tema
  • Språkopplæring
  • Kartlegge utdanningsmuligheter
  • Arbeidstrening hos arbeidsgiver innenfor dine interesser og muligheter

 

Vårt mål er at du skal ta informerte og bevisste valg med hensyn til jobb og utdanning.

Er AFT noe for deg, ta kontakt med din Nav-veileder for henvisning og oppstart hos oss!